Vi tar med glädje hand om siffror och ekonomi


Carin Forslund har drivit
sin nuvarande redovisningsbyrå sedan 2002, men hon har sammanlagt över 20 års erfarenhet inom ekonomikonsultation. När Carin Forslund AB flyttade in i sina nuvarande lokaler var det genom ett bostadsrättsköp. Därmed blev det naturligt att Carin också fick ansvar för internrevisionen, som senare ledde till ansvaret för den ekonomiska förvaltningen. - Med den erfarenheten har vi också fått många nya bostadsrättsföreningar som kunder, berättar hon. Att förvalta ekonomin för bostadsrättsföreningar har blivit något av en nisch för Carin och hennes två anställda. Styrelserna i föreningarna är tillsatta på lekmannabasis och måste disponera fritiden för möten och sammankomster om föreningens göromål. - Det är värt mycket att få bra hjälp utifrån och vi tycker det är väldigt kul att arbeta med bostadsrättsföreningar. Därmed gör vi också ett bra jobb på området, konstaterar Carin.

Även om Carin Forslund AB är ett litet företag så är engagemanget för kunderna desto större. Oavsett om det rör sig om enmansfirman som behöver hjälp inför deklarationen eller företaget med mångmiljonomsättning som lagt hela ekonomin hos Carins företag. - Vi brinner för våra jobb, det är en stor tillfredsställelse att få ordning på siffror och papper och se att det går ihop på slutet, förklarar Carin. Hon får också ofta beröm för sitt överskådliga sätt att förklara olika poster och ekonomiska händelser för sina kunder när hon är ute på exempelvis bostadsrättsföreningars årsstämmor. - Jag har en förmåga att se siffrorna från lekmannens perspektiv och därmed kan jag förklara innebörden på ett pedagogiskt vis, tror Carin. Vid ombildningar av hyreslägenheter till bostadsrättsföreningar, ekonomifrågor, redovisning och andra administrativa frågor finns Carin Forslund AB alltid tillhands för undsättning. Dessutom kan de hjälpa till med att ta fram tillfälliga ekonomichefer och controllers till företag för inhyrning.

Kort sagt en mångsidig och personlig redovisningsbyrå med förmåga att få ihop de lösa trådarna i ekonomin, för både snickaren med enskild firma till det medelstora företaget. - Vi har en historia av bra samarbeten, det behövs alltid bra ekonomikonsulter och vi är redo för nya utmaningar, hälsar Carin.

  

AKTUELLT ERBJUDANDE:
Inlagd 2010-05-10

Vid ombildningar av hyreslägenheter till bostadsrättsföreningar, ekonomifrågor, redovisning och andra administrativa frågor finns Carin Forslund AB alltid tillhands för undsättning.Direktkontakta
Carin Forslund AB :

Dina kontaktuppgifter (Namn, Tel, Mail)Meddelande:

Carin Forslund AB | Nybohovsgränd 11 | 11763 Stockholm | Tel: 08-549 030 76 | Fax: 08-549 030 79| carin@befor.se